Facebook
logo
Zelená linka 800 144 001
0 0 Kč
V košíku máte 0 položek

 

 

informace

ke vzorovému formuláři:

 • vzorový

  formulář slouží jako doporučený vzor, nikoliv však závazný. Z tohoto důvodu

  nebude možné vymáhat žádné případné vzniklé náklady za situace způsobené

  případnou obsahovou chybou

 • text psaný

  tučným písmem a kurzívou slouží k nahrazení za Váš text (například kontakt

  apod.)

 • text psaný

  kurzívou a barevně zvýrazněný slouží jako informace pro následující oblast

  Poučení. Tento text po editaci formuláře smažte.

 • Následně

  formulář uložte a vložte jako přílohu šablonového e-mailu s potvrzením

  objednávky

 

 

 

 

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete

odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat

naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky

s vráceným zbožím).

 

 

 

Adresát

(zde vyplňte za e-shop jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a

případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele)

 

Internetový obchod: zde vyplňte webovou

adresu Vašeho obchodu

 

Společnost: zde vyplňte firmu

 

Se sídlem: zde vyplňte sídlo

společnosti

 

IČ/DIČ: zde vyplňte IČ/DIČ,

pokud jej máte k dispozici

 

E-mailová adresa: zde vyplňte e-mailovou adresu, na které Vás bude moci

zákazník kontaktovat

 

Telefonní číslo: zde vyplňte telefonní číslo, na kterém Vás bude

moci zákazník kontaktovat

 

 

 

(Následující požadované údaje doplní Váš zákazník)

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb

(*):

 

   

 • Datum

  objednání (*)/datum

  obdržení (*)

 • Číslo

  objednávky:

 • Peněžní

  prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)

  a

  budou navráceny zpět způsobem (v

  případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

 • Jméno

  a příjmení spotřebitele:

 • Adresa

  spotřebitele:

 • Email:
 • Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

 

 

                    (podpis)

______________________________________

 

   Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

 

(*)

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.