Facebook
logo
Zelená linka 800 144 001
0 0 Kč
V košíku máte 0 položek

 informace

ke vzorovému formuláři:

 • vzorový formulář slouží jako doporučený

  vzor, nikoliv však závazný. Z tohoto důvodu nebude možné vymáhat žádné případné

  vzniklé náklady za situace způsobené případnou obsahovou chybou

 • text psaný tučným písmem a kurzívou

  slouží k nahrazení za Váš text (například kontakt apod.)

 • text psaný kurzívou a barevně zvýrazněný

  slouží jako informace pro následující oblast formuláře. Tento text po

  editaci formuláře smažte.

 • Před použitím tohoto vzoru je nutné si

  ověřit, zda je vhodný pro Vaše účely.

 • Následně

  formulář uložte a vložte jako přílohu šablonového e-mailu s potvrzením

  objednávky

 

 

 

 

 

 

Formulář pro uplatnění reklamace

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete

reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a

zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do

zásilky s vráceným zbožím). 

 

 

 

Adresát (prodávající):

 

(zde vyplňte za e-shop jméno a příjmení/obchodní

firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele)

 

Internetový obchod: zde

vyplňte webovou adresu Vašeho obchodu

 

Společnost: zde vyplňte firmu

 

Se sídlem: zde

vyplňte sídlo společnosti

 

IČ/DIČ:  zde

vyplňte IČ/DIČ, pokud jej máte k dispozici

 

E-mailová adresa: zde vyplňte e-mailovou adresu,

na které Vás bude moci zákazník kontaktovat

 

Telefonní číslo: zde vyplňte telefonní číslo,

na kterém Vás bude moci zákazník kontaktovat

 

 

 

(Následující požadované údaje doplní Váš zákazník)

 

 

 

Spotřebitel:

 

Moje jméno a příjmení:      

 

Moje adresa:           

 

Můj telefon a e-mail:    

 

 

 

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

 

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený

produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím

způsobem: (* zde je

třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se

jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v

zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás

žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy

jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu,

a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o

provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu,

nikoliv výměnu).

 

   

 1. Datum

  objednání (*)/datum obdržení (*)

 2. Číslo

  objednávky:

 3. Peněžní

  prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)

  a

  budou navráceny zpět způsobem (v

  případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

 4. Jméno

  a příjmení spotřebitele:

 5. Adresa

  spotřebitele:

 6. Email:
 7. Telefon:
 8.  

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

 

 

 

  V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

 

 

                   (podpis)

______________________________________

 

 Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

 

Seznam příloh:

 

   

 1. Faktura

  za objednané zboží č. (*)

 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná

poučení k uplatnění reklamace

 

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením

kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

 

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám

způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které

jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.

Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

 

Reklamace musí být

uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit

bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí

reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit

bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace

je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta,

považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.