Facebook
logo
Zelená linka 800 144 001
0 0 Kč
V košíku máte 0 položek

Barevna

Barevna firmy Pleas a.s. patří se svým moderním vybavením k předním barevenským a upravárenským provozům ve střední Evropě. V třísměnném provozu se zpracovávají úplety převážně z vlastní pletárenské výroby, avšak i režné materiály poskytnuté zákazníkem do režimu mzdové práce.

Barvení, bělení a praní režných úpletů probíhá vytahovacím způsobem ve 30 atmosférických a tlakových barvicích aparátech, které jsou programově řízené přes centrální stanici Then-Datacolor. Barvení technologií HT za vysokých teplot je rovněž možné. Náplně do barvicích aparátů se pohybují mezi 10 až 600 kg. Receptury a vzory barev jsou vytvářené pomocí systému Datacolor dci-match. Lze čerpat z databáze s více než 2000 barev.

Pro následné zušlechťování je k dispozici dalších 20 speciálních strojů, pomocí kterých se dosahuje nejen předepsaných parametrů, ale i konečné šíře úpletů od 20 cm v hadici až do 200 cm na plnou šíři. Plošná hmotnost se pohybuje od 80 g/m2 do 350 g/m2. Jiné hodnoty gramáže jsou možné po dohodě podle přání zákazníka.

Zvláštností našeho provozu je tzv. kusové barvení hotových konfekčních výrobků a rovněž dobarvování pomocných materiálů jako pruženek, paspulí apod. Využitím menších barvicích a pracích agregátů je možno zajistit cílené a rychlé splnění požadavků zákazníka.

Materiály

Zpracovává se různé materiálové složení pletenin, hlavně však:

bavlna, viskóza, modal, micromodal, bambus, len, hedvábí, polyamid, polyester, polypropylen a směsi těchto materiálů s elastomery.

V oblasti vazeb upravovaných pletenin se jedná hlavně o jednolícní úplet, oboulícní úplety, interlock, výplňkové pleteniny, plyše, keprové vazby, lemové úplety a límce.

Používají se přímá, reaktivní, kyselá, disperzní a kypová barviva. Pomocí speciálních chemikálií je možno provádět specifické zušlechťovací úpravy – např. apreturu antimikrobiálních úpletů, úpravu ALOE VERA a podobně.

Barvení

Veškerá kolorimetrická činnost je realizována pomocí spektrofotometru Datacolor s programy ColorTools a Colorite. Nové odstíny se napřed obarví v laboratoři na strojích Mathis a Linitest. Receptury výrobních partií – jejich dokumentace – jsou opatřeny čárovým kódem a barviva se navažují v programu DatacolorWeigh na přesné digitální váze.

Za účelem identifikace se jednotlivé úpletové balíky označují speciálními kupóny, které jsou odolné i v procesu barvení.

Výroba barevenských partií na jednotlivých barvicích agregátech je rozplánovaná a sledovaná přes centrální řídící stanici Then-Datacolor TDS, která současně zajišťuje správu dat a vizualizaci. Díky tomu je možno velice rychle vyhodnocovat barvicí procesy a optimalizovat je, a to od obsazení a využití stroje přes nahrání dat příslušných barvicích programů až po analýzu skutečných dat jednotlivých výrobních operací.

Integrovaný ERP-systém Movex a systémy DATACOLOR a TDS jsou vzájemně propojeny přes síťová rozhraní.

Po každém obarvení se výsledek kontroluje a porovnává s referenčním vzorkem, dříve než je materiál propuštěn ke konečné úpravě.

Úprava

Po vlastním procesu barvení se úplet odvodní ve velkých odstředivkách o obsahu až 120 kg. Na zařízení na mokré skládání se úplet rozvolní, roztočí a současně vyskládá jako příprava k roztočení a egalizaci látky před vstupem do sušky.

Sušení se provádí v pětikomorové sušce při teplotách mezi 80°C a 160°C. Jako média na ohřev se používá plyn a sušicí proces je řízen automaticky. Po usušení probíhá relaxace bavlněných pletenin po dobu minimálně 24 hodin.

Kalandrování slouží k přesnému vyskládání nebo navinutí hadicového úpletu. Na párou ohřívaných kalandrech lze pracovat se šíří od 22 do 105 cm.

Konečné šíře úpletů po rozřezu a jejich předem zadané hodnoty srážlivosti se zajišťují na napínacím rámu s plynovým ohřevem v pracovní šíři až do 200 cm. Za účelem zlepšení omaku a povrchového vzhledu pleteniny se přidávají nejrůznější podpůrné přípravky a chemikálie na fulárovém zařízení.

Na výstupu z rámu se nabízejí tři možnosti odbavení materiálu: v jednotlivých rolích při hmotnosti do 30 kg, vyskládání do kovových paletových klecí (o hmotnosti cca 300 kg), nebo jako velkonábal až do 600 kg.

Ekologie

Provozní média – páru a vodu – zajišťujeme vlastní kotelnou a centrální úpravnou vody. Zároveň odpovídá také ekologická úprava a likvidace odpadních vod v plném rozsahu požadavkům na ochranu životního prostředí.

Provoz kotelny I. kategorie, se třemi plynovými parními kotli na středotlak, pracuje v samostatném objektu ve vlastním areálu firmy. Celkový výkon kotlů je 28,04 MW (36 tp/h). Jeden z kotlů má přitom výkon 9,348 MW (12 tp/h) a vyrábí sycenou páru s maximálním odběrem v době špičky až 20 tp/h.

Jediným palivem je zemní plyn. Komín má výšku 80 m. Centrální úpravna vody dodává vodu do barevny a do kotelny. Kapacita je cca 138 m3/h. Zdrojem vody je říční voda z řeky Sázavy. Upravují se hodnoty pH provozní vody jak pro barevnu, tak i pro kotelnu.

Odpadní vody jsou upravovány tak, aby vyhovovaly požadovaným parametrům na vypouštění do městské kanalizace. Za tímto účelem je vedle pravidelné kontroly hodnot pH současně monitorován obsah rozpustných i nerozpustných látek ve vodě, např. biologická spotřeba kyslíku.