Facebook
logo
Zelená linka 800 144 001
0 0 Kč
V košíku máte 0 položek

Kvalita

Kvalitativní zkoušky a kontroly se u jednotlivých druhů výrobků řídí tím, k jakému účelu má být výrobek ve své další existenci používán. Tyto zkoušky a kontroly se provádějí příslušně podle daných norem a podrobných interních předpisů.

Kontrolní výsledky ze všech fází zpracování se evidují do interních databank a ukládají na centrálním serveru. Četnost a druh jednotlivých zkoušek se stanovuje s ohledem na konkrétní úplet či výrobek a tato kritéria mohou být upravena podle individuálních přání a požadavků našich zákazníků.

Všechny laboratoře a úsek klasifikace upravených úpletů pracují ve dvousměnném provozu, úsek prohlížení režných úpletů pracuje na tři směny.

Intenzívní spolupráce a bezprostřední vzájemná komunikace jednotlivých úseků zajišťuje hladký průběh kvalitativních procesů. Velký důraz se přitom klade na rychlou a vzájemnou zpětnou vazbu mezi příslušným výrobním stupněm a kontrolou kvality.

Laboratoře

V laboratořích se podle příslušných norem ISO provádějí fyzikální a chemické zkoušky po uplynutí konkrétních předepsaných lhůt pro aklimatizaci zkoušeného materiálu v klimatizované místnosti. Kontrolní výsledky ze všech testů se vyhodnocují a zkoumají podle interních kvalitativních předpisů.

Vstupní kontrola příze zahrnuje kontrolu parametrů příze, jako jsou např. tažnosti, pevnosti, jemnost, zákrut, stejnoměrnost, otěr a jiné.

U upravených úpletů, pomocných a balicích materiálů se zjišťují hodnoty jako šíře, gramáž, srážlivost, protažení do šířky a do délky, žmolkování, pevnost v průtlaku, stálobarevnost, stálost v otěru a další.

Porovnání barevného odstínu s předlohou se provádí pomocí přístroje Datacolor, případně se vyhodnocení barevných odchylek prověřuje ještě vizuálně.

V oblasti chemických zkoušek jsou zkoumány parametry jako obsah formaldehydu, hodnota pH vodného výluhu kontrolovaného materiálu, obsah těžkých kovů, stálosti ve slinách, spektrální analýza organických látek a testy nežádoucího žloutnutí materiálu.

Chemické zkoušky se provádějí v rámci certifikace podle ekologického systému pro textílie „Oeko-Tex® Standard 100“. Zajišťována je také kontrola jakosti provozní vody na úpravně vody pro provoz kotelny a provoz barevny, a rovněž kontrola vypouštěných odpadních vod.

Klasifikace

Klasifikace úpletů se provádí vizuální kontrolou režných, upravených a nakupovaných úpletů na prohlížecích strojích. To umožňuje rychlou identifikaci příčin a minimalizaci případných vad úpletu.

Podíl kontrolovaných režných úpletů se pohybuje mezi 50 a 100% výroby dle typu úpletu a požadavku zákazníka. Výběr klasifikačních metod prohlížení se řídí podle materiálového složení a druhu úpletu.

U režných úpletů se provádí kontrola nulové hodnoty. Zde se jedná o prověření šíře úpletu a jeho gramáže v režném stavu, jakož i o kontrolu jeho protažení na délku a na šířku po vyprání. Podle příslušných technologických předpisů je kontrolována také spotřeba příze na pletené očko a tím i kontrola seřízení pletacího stroje.

Vysoce elastické, na zpracování velmi náročné úplety se prohlížejí na klasifikačním stroji značky Unglaub, který je vybaven certifikovaným měřením délky v metrech. Tyto stroje pracují na principu bez podélného protažení materiálu a tím je zajištěno zachování parametrů úpletu, především jeho srážlivosti.

Všechny výsledky z klasifikace materiálu se vyhodnocují podle příslušného interního katalogu vad a ukládají se do jednotlivých databank za účelem provádění dalších statistických šetření a rozborů.

Kontrola

Kontrola výrobků na stupních konfekce je zajišťována jednotlivými pracovníky v průběhu výroby – dělníky, mistry, mechaniky, a dále prostřednictvím speciálně vyškolených odborníků na úseku výstupní kontroly.

To například znamená, že pracovník na šicí dílně před zahájením práce sám provede kontrolu šicích jehel ve stroji a ujistí se o jejich bezvadném stavu. Rovněž tak je zavedeno pravidlo kontroly každého desátého kusu hned po ušití přímo u šicího stroje, kterou provádí pracovník samostatně.

V průběhu výrobního procesu pak mistrové, trenérky a mechanici na dílně pravidelně namátkově kontrolují práci jednotlivých švadlen, aby se dařilo případné kvalitativní odchylky ihned zachytit a odstranit.

Každý ušitý kus se po dohotovení prohlíží po rubové i lícní straně na speciálně tvarovaných kontrolních šablonách s důrazem na kontrolu konfekčních vad, tažnost švů, dodržení předepsaných rozměrů a případné nečistoty.

Nečistoty a skvrny z ušpinění se odstraňují pomocí ekologických přípravků.

Na závěr a před odvedením výroby na balírnu jsou dokončené výrobky ještě jednou kontrolovány, a to přímo pracovníky z oddělení řízení jakosti podle systému namátkových kontrol AQL 2,5.

Certifikáty

Certifikáty kvality jsou důkazem jakosti výrobků. PLEAS a.s. vlastní ekologický textilní certifikát podle systémového standardu „Oeko-Tex® Standard 100“ na úplety v obou třídách podle klasifikace I i II a na hotové konfekční výrobky v kategorii dámské, pánské i dětské. Rovněž tak je certifikovaným výrobcem zdravotních produktů „Sanitized“ s dezinfekční, hygienickou funkcí.

PLEAS a.s. je také držitelem certifikátu a práva používat regionální značku Vysočina - regionální produkt. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na kraj Vysočina, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

To vše ocení jak turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr z Vysočiny, tak i místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce.

Speciální kolekce spodního prádla pro muže a ženy se značí dezénem a výšivkou jeřabin. Jeřabina je součástí znaku kraje Vysočiny.