Facebook
logo
Zelená linka 800 144 001
0 0 Kč
V košíku máte 0 položek

Logistika

Hlavním úkolem logistiky je plánování výrobních kapacit a jejich vytížení, jakož i řízení výroby ve vlastních provozech a kooperačních závodech v České republice i v zahraničí. Kromě toho logistika zodpovídá za materiálové toky a pohyby ve skladech. Využívá se přitom moderní zařízení a technika.

Logistika je hlavním podpůrným procesem na všech úsecích a stupních výroby. Bez moderních počítačových programů by to nebylo možné. Od roku 2006 pracujeme s plně integrovaným systémem MOVEX od firmy Lawson. V něm se datově zajištují tyto hlavní procesy:

 • Plánování
 • Prodej
 • Nákup
 • Skladové hospodářství
 • Výroba
 • Nákladové účetnictví
 • Finanční účetnictví

Plánování

Základem našeho plánování jsou požadavky firemních zákazníků. A to nejen zákazníků z České a Slovenské republiky, ale hlavně i z Evropy, především z Německa. Většina výroby je určena pro společnost Schiesser v Radolfzellu u Bodamského jezera.

Po zaregistrování požadavku zákazníka se plánované zakázky porovnají s výrobní kapacitou v daném časovém segmentu a zakázky se rozplánují do jednotlivých filiálek a provozoven. Po případné konzultaci s odběratelem a zodpovědnou osobou ve výrobě se stanoví dodací termín a průběžně se naplánují materiálové potřeby.

Úkolem pracovníků zásobování je objednání a zajištění včasného dodání těchto materiálů od dodavatelů s ohledem na optimální objednací množství a dodací lhůty.

Takto sestavený výrobní plán tvoří výchozí základnu pro stanovení celkového rozpočtu, plánu investic a plánu výnosů na příslušný rok a tím i základ úspěchu a prosperity celé společnosti.

Řízení

Procesy řízení začínají přijetím zakázky a jejím pořízením do systému, následuje optimalizace vytížení výrobních kapacit disponováním zakázek do jednotlivých výrobních závodů.

Řídí se přitom technologické procesy na těchto úsecích:

 • Pletárna
 • Barevna
 • Střihárna
 • Konfekce
 • Balírna a expedice

a to jak ve vlastních výrobních provozech, tak i u externích kooperačních partnerů.

Následuje potvrzení dodacích termínů a kontrola jejich plnění v průběhu výroby končí až vyhotovením průvodních dokladů potřebných k expedici zboží.

Operativní řízení je přitom podporováno komplexním systémem evidence a výkaznictví, s jehož pomocí se provádějí analýzy a vyhodnocení ukazatelů množstevních, hodnotových i termínových.

Sklady

Do kompetence logistiky dále spadá zajištění materiálů a jejich skladové evidence včetně pohybů a přepravy mezi jednotlivými výrobními stupni, kooperačními partnery a zákazníky po celé Evropě. Hlavní důraz se přitom klade na optimalizaci stavu zásob, jejich rentabilitu a obratovost.

Data pro evidenci skladů se pořizují většinou elektronicky, pomocí přenosných skenerů a čárových kódů. Následně se jednotlivé evidenční pohyby přenášejí bez časové prodlevy přes datové rozhraní do podnikového systému pro plánování zdrojů.

Pro výrobu úpletů jsou k dispozici tyto skladovací kapacity:

 • sklad příze: 320 tun
 • sklad režných úpletů: 240 tun
 • sklad upravených úpletů: 340 tun

Každý sklad má vlastní rampu s možností zadní nakládky a vykládky vozidel.

Transport

Ve skladech používáme nejmodernější vysokozdvižnou techniku. Díky tomu jsme schopni zakládat materiál až do výšky 12 m, což je 19 regálových pater. Ve skladě režných úpletů jsme vybaveni vysokozdvižnými vozíky na boční zakládání, abychom mohli materiál ukládat a mezi jednotlivými regály přesouvat s ohledem na úspornost prostoru i manipulaci.

Veškerá ostatní vysokozdvižná a přepravní technika je dimenzována tak, aby odpovídala expedičním potřebám jakéhokoliv druhu přepravních jednotek – drátěné paletové klece, sklopné kovové vany, velkonábaly a dřevěné europalety.

Režné úplety se standardně dodávají v rolích po 14-30 kg podle druhu úpletu. Upravené úplety v plné šíři se navíjejí na papírové dutinky a dodávají se v rolích až do hmotnosti 30 kg, materiál v hadici se vyskládá. Úplety je možné podle přání zákazníka balit do fólie a/nebo kartonáže.

K přepravě režných a upravených úpletů se používají dřevěné europalety, sklopné kovové vany a v případě režných úpletů navíc i drátěné klece.